“De waardering is wat werken in de zorg zo mooi maakt."

Vrijwilligers Anna Hospice

Inleiding

Begin 2019 start Laverhof met Anna Hospice
Laverhof biedt binnen Anna Hospice kleinschalige zorg aan drie mensen in de laatste levensfase. Hier werken professionals en vrijwilligers nauw samen. De vrijwilliger bij de hospice draagt zorg voor het comfort en welzijn van de cliënten en hun naasten in een warme en huislijke sfeer. Samen onderzoeken ze wat van belang is én wat nodig is. Het gaat om cliënten ouder dan 18 jaar die om wat voor reden dan ook niet thuis kunnen of willen overlijden.

Functie informatie

Rol van de vrijwilliger binnen het Hospice
De zorg is gericht op het bieden van comfort in de laatste levensfase en het welzijn van cliënten en familie. De taken liggen vooral op het gebied van extra aandacht, tijd en emotionele ondersteuning. Dit kan zijn in de vorm van gesprekken, luisteren, het klaarmaken van (wens)eten, aanbieden van eten/drinken, samen naar buiten gaan, een activiteit ondersteunen of er gewoon ‘zijn’. De vrijwilliger zorgt samen met de professional voor een huislijke sfeer en warme omgeving voor cliënt en naasten. Hiertoe behoren ook licht huishoudelijke taken voor een schone en frisse leefomgeving (geen schoonmaak werkzaamheden). Afhankelijk van uw interesse (zorgen, koken, huishoudelijk werk, administratie of tuinieren etc.) wordt in samenspraak met de teammanager invulling gegeven aan uw rol als vrijwilliger binnen Anna Hospice. De verantwoordelijkheid voor lichamelijke verzorging ligt bij de professional.

Communicatie  en samenwerking
De vrijwilliger heeft contact met de cliënt en diens familie en/of naasten om het welzijn en comfort in de laatste levensfase te waarborgen.
De vrijwilliger werkt nauw samen met de verzorgende en verpleegkundige in een team en signaleert aan hen zorgpunten. Daarbij vindt steeds afstemming plaats met cliënt en naasten.
Binnen het hospice wordt samengewerkt met een specialist ouderen geneeskunde of de eigen huisarts.

Onze ideale kandidaat

Vaardigheden en scholing
De ideale vrijwilliger bij Anna Hospice is iemand die om mensen geeft. Heeft oog voor de eigenheid van mensen en stelt zich bescheiden op. Affiniteit met palliatieve zorg is een vereiste en inlevend vermogen, luisteren en empathie zijn essentiële competenties. Daarbij is de vrijwilliger in staat om het de cliënt zo comfortabel mogelijk te maken.
Een vrijwilliger heeft zicht op de eigen omgang met verlies en rouwen en heeft dit zodanig verwerkt dat het zich niet vermengt met die van de cliënt.
Vrijwilligers krijgen een scholing aangeboden op het gebied van palliatieve zorg en attitude.

Extra informatie

Beschikbaarheid
U bent minimaal 1 - 2 dagdelen (van 4 uur) per week beschikbaar. Bij voorkeur zijn er overdag van 7.00-20.00 uur twee vrijwilligers aanwezig die samen aan deze beschikbaarheid invulling geven.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie neem dan contact op met teammanager Ellen van der Heijden.
E-mail: ellen.vanderheijden@laverhof.nl
Telefoon: 073 - 544 33 00 (van dinsdag t/m vrijdag)

Contact

Bij de medewerkers van HRM kunt u terecht met al uw vragen!

Maaike van Gogh, Karin van Kraaij en Judith de Koning, HRM-adviseurs van Laverhof