Over Laverhof

Laverhof is op 1 januari 2013 ontstaan uit de fusie tussen BerneZorg in Heeswijk-Dinther en Zorggroep Dorus in Schijndel. De zorg- en dienstverlening van Laverhof richt zich op ouderen in de regio’s Berlicum, Dinther, Eerde, Heeswijk, Loosbroek, Middelrode, Schijndel, Vinkel, Vorstenbosch en Wijbosch en op religieuzen van de congregaties van JMJ en de Zusters van Liefde.

Per 1 januari 2016 is Laverhof gefuseerd met Het Retraitehuis in Uden. Het Retraitehuis heeft eveneens een religieuze achtergrond. De samenwerking met de zusters van de Congregatie Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest is nog steeds levendig.

Laverhof bestaat uit drie clusters: Schijndel, Heeswijk-Uden en Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis (BROT).

Cluster Schijndel
Cluster Schijndel bestaat uit de volgende locaties:
St. Barbara
Annahof
Mgr. Bekkershuis
Servaeshof

Cluster Heeswijk-Uden
Cluster Heeswijk-Uden bestaat uit Cunera en De Bongerd, een dubbellocatie voor zorg met verblijf en behandeling. In Cunera/De Bongerd wonen cliënten met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag. Annex aan De Bongerd ligt Karmijn, de tijdelijke huisvesting voor 25 bewoners van het voormalige Ter Weer in Dinther.

Ook Het Retraitehuis in Uden behoort tot dit cluster. Het Retraitehuis biedt wonen en waardige zorg in een woonzorgcentrum met verpleeghuiszorg. 

Cluster B.R.O.T.
Het cluster Revalidatie, Behandeling en Ondersteuning Thuis omvat de (para)medische disciplines, begeleiding, (dag)behandeling, revalidatie, palliatieve zorg en Laverhof Ondersteuning Thuis (Wmo/AWBZ) voor het gehele werkgebied van Laverhof.

Op diverse plaatsen in de regio (o.a. in Vinkel en Vorstenbosch) ondersteunt Laverhof lokale initiatieven om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang en eetpunten.

Leven als thuis is het motto en de belofte van Laverhof. Wonen bij Laverhof is zoveel mogelijk als thuis, daar zetten we ons met hart en ziel voor in. De cliënt en de familie houden de regie; wij ondersteunen waar nodig en gewenst. Ook in de thuiszorg. Zodat thuis, ook met de hulp van ‘buitenaf’, gewoon thuis blijft.

Klik hier voor de folder 'Algemene informatie'.

Klik hier voor de extra nieuwsbrief 'De kracht van Laverhof'. 

Klik hier voor Peter Beijers over 'De kracht van het lokale'.

Het strategische beleidsplan van Laverhof is op te vragen bij info@laverhof.nl. 

 

Contact

Bij de medewerkers van HRM kunt u terecht met al uw vragen!

Maaike van Gogh, Karin van Kraaij en Judith de Koning, HRM-adviseurs van Laverhof