Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Laverhof
Laverhof heeft een ondernemingsraad (OR). Als we binnen de organisatie structurele problemen signaleren, kun je van ons verwachten dat we, samen met de bestuurder, naar een oplossing zoeken. We zullen er alles aan doen om een gezonde toekomst voor de organisatie te creëren.

Om je op de hoogte te houden van wat we bespreken in de ondernemingsraadvergaderingen en in de overlegvergaderingen (met raad van bestuur en hoofd HRM), vind je de notulen op de afdeling. Wil je de notulen persoonlijk via je e-mailaccount ontvangen, stuur dan een e-mail naar de ondernemingsraad, orlaverhof@laverhof.nl.

Je leert de ondernemingsraad en de organisatie het beste kennen als je deze notulen aandachtig leest. Zo blijf je bovendien goed op de hoogte van alles wat er in de ondernemingsraad en de organisatie gebeurt.

Wat doet de ondernemingsraad
Wekelijks komen de leden van de ondernemingsraad bijeen, om zich onder andere voor te bereiden op de maandelijkse overlegvergadering met de bestuurder en het hoofd HRM en om over voorgelegde instemmings- en adviesaanvragen een gezamenlijk standpunt te vormen. 

Laverhof heeft per cluster een onderdeelcommissie (OC). De functie van de onderdeelcommissie is het vertegenwoordigen van de medewerkers uit de cluster waarvoor de OC is ingesteld. De OC voert daarvoor overleg met de clusterdirecteur en oefent de door de OR overgedragen taken en bevoegdheden uit. De OR behoudt zelfstandig het recht om advies en instemming uit te brengen. De OC kan betrokken worden in de uitvoering van een besluit per cluster. Klik hier voor een overzicht van de OC's.

Wat kun jij doen?
Wij hopen dat je betrokken bent bij het reilen en zeilen van de organisatie en dat je je hiervoor wilt inzetten. Ook hopen we dat je structurele problemen, die niet door de leidinggevende opgelost kunnen worden, doorgeeft aan de ondernemingsraad. Bij persoonlijke problemen dient altijd de juiste weg gevolgd te worden; kom je er niet uit bij je eigen leidinggevende, dan kun je je probleem voorleggen bij de clusterdirecteur of eventueel bij de vertrouwenspersoon voor medewerkers.

Meer weten?
Klik hier voor een overzicht van alle OR-leden. Met vragen kun je altijd bij een van hen terecht.

Vragen of opmerkingen voor de ondernemingsraad kun je ook sturen naar orlaverhof@laverhof.nl. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.Ondernemingsraad