Ondernemingsraad

OR Verkiezingen 2019

Wanneer?
In de periode van maandag 27 mei tot en met maandag 3 juni 2019 worden de verkiezingen van de ondernemingsraad van Laverhof gehouden. We zoeken minstens 11 gemotiveerde collega’s, het liefst natuurlijk meer, want dan valt er ook wat te kiezen! Deze collega’s mogen uit alle diensten en functies binnen Laverhof komen. Hieronder staat de verkiezingsprocedure beschreven. Ook verwijzen wij naar het OR-reglement dat in Laverbieb staat.

Wie mag stemmen?
Vanaf 25 maart a.s. liggen bij de recepties van alle locaties lijsten met namen van kiesgerechtigde medewerkers en verkiesbare medewerkers. Peildatum is 3 juni 2018. Je bent kiesgerechtigd als je vóór 3 december 2018 in dienst bent gekomen en je mag je verkiesbaar stellen als je vóór 3 juni 2018 in dienst bent gekomen. Op de inhoud van deze lijsten kan tot 2 april a.s. bezwaar worden ingediend bij de  verkiezingscommissie via e-mail orlaverhof@laverhof.nl of schriftelijk aan de secretaris van de ondernemingsraad.

Hoe kan ik mij aanmelden als kandidaat?
Vanaf 15 tot en met 28 april a.s. kan iedereen die verkiesbaar is, zich kandidaat stellen voor de nieuwe ondernemingsraad. Je stuurt een mailtje naar orlaverhof@laverhof.nl, waarin je aangeeft dat je je kandidaat wilt stellen voor de verkiezingen. In dit mailtje vermeld je je persoonlijke gegevens en hoe wij contact met je kunnen opnemen. Je ontvangt van de secretaris van de ondernemingsraad een gedagtekend bewijs dat je kandidaat bent en informatie over hoe je je gegevens voor de verkiezingssite kunt aanleveren.

Verkiezingen nodig?
Op 29 a.s. is de kandidaatstellingstermijn gesloten. Zijn er dan net zoveel of minder kandidaten dan zetels (11), dan zullen er geen verkiezingen nodig zijn. De medewerkers die zich kandidaat hebben gesteld vormen dan de nieuwe ondernemingsraad. De namen van deze medewerkers zullen bekend worden gemaakt in de organisatie.

Hoe stemmen?
Als er op 29 april meer kandidaten zijn dan zetels worden er ook daadwerkelijk verkiezingen gehouden.
Wij worden hierbij ondersteund door Inkesta, een bedrijf dat digitale verkiezingen faciliteert en toeziet op een eerlijk verloop. Van alle stemmen die worden uitgebracht wordt de anonimiteit volledig gegarandeerd en stemmen zijn dus niet te herleiden naar een persoon. Dit bedrijf maakt voor ons een beveiligde verkiezingssite aan: https://laverhof.orverkiezing.com.

Op 20 mei sturen zij via de mail aan iedere stemgerechtigde een unieke inlogcode. Hiervoor wordt het privé emailadres gebruikt. Medewerkers die in een eerder stadium aangegeven hebben hun privé mailadres niet beschikbaar te willen stellen, krijgen via de post een inlogcode. Met deze code kan alvast op de verkiezingssite gekeken worden welke collega’s zich kandidaat hebben gesteld. Je kunt dan nog niet stemmen.

Op 27 mei krijg je een uitnodigingsmail met daarin nogmaals dezelfde inlogcode en nu kun je met deze code wel je stem uitbrengen. Je moet minstens 11 stemmen uitbrengen, op iedere kandidaat mag slechts één stem worden uitgebracht. Gekozen zijn de kandidaten die het hoogst aantal stemmen hebben gekregen.

Op 3 juni wordt om 12.00 uur de verkiezing gesloten. Inkesta stuurt de uitslag per e-mail naar de ondernemingsraad. Wij stellen de uitslag van de verkiezingen vast en maken deze zo snel als mogelijk bekend aan de collega’s, de bestuurder en aan de bonden.

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen voor de ondernemingsraad? Stuur een e-mail naar orlaverhof@laverhof.nl. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Ondernemingsraad