Ondernemingsraad

Medezeggenschap
In Nederland hebben werknemers invloed op het reilen en zeilen van de organisatie waar ze werkzaam zijn. Invloed op de leiding en het beleid daarvan. Dit noemt men medezeggenschap. Zonder deze invloed zou een organisatie niet goed kunnen draaien.

Wij, als ondernemingsraad (OR) van Laverhof, vinden het belangrijk dat wij als een serieuze gesprekspartner gezien worden, wiens meningen en ideeën ertoe doen. De werkgever houdt de zeggenschap, de OR krijgt medezeggenschap. Wij proberen de belangen van alle medewerkers van Laverhof zo goed mogelijk te behartigen, zonder daarbij het organisatiebelang uit het oog te verliezen.

Wat doet een lid van de OR
OR-werk kost in alle gevallen tijd en moeite. Maar het OR-werk is boeiend, leerzaam en zinvol. Je krijgt inzicht in hoe de organisatie werkt, hoe de directie de toekomst ziet, wat de plannen zijn en dergelijke. Als OR-lid wordt je netwerk uitgebreid, omdat je in contact komt met veel mensen uit de hele organisatie. De training van vaardigheden en scholing die je als OR-lid ontvangt is ook waardevol en bruikbaar buiten de ondernemingsraad. Je zet je talenten in en ontwikkelt je als persoon op een breder vlak dan alleen je taakuitoefening. Het belangrijkste is misschien wel dat je als lid van de OR heel zinvol werk kunt doen. Zinvol voor de organisatie en belangrijk voor je collega's. En dat geeft voldoening.


Ondernemingsraad