Medewerkers aan het woord

Cursus ‘Samenwerken in de wijk’  

Presentaties medewerkers indrukwekkend!

Nieuwsgierig geworden na de enthousiaste reacties over eerdere presentaties, mag ik een kijkje nemen bij de bijeenkomst waarin een aantal medewerkers hun tijdschrift vandaag presenteren en dit met jullie delen. Fijn dat ik welkom ben!

Omgaan met grote veranderingen in de zorg
Om goed om te kunnen gaan met de grote veranderingen in de zorg, volgen medewerkers van zorg thuis sinds het najaar de cursus ‘Samenwerken in de wijk’. De scholing is erop gericht om medewerkers te helpen bij het maken van de omslag in het professionele denken en handelen bij deze grote verandering. Veranderingen in wet- en regelgeving en de gevolgen die dat heeft voor de manier van werken, omgaan met veranderingen, familiezorg, de wijkanalyse en wijkgericht werken zijn onderwerpen die aan bod zijn geweest. Er is een talentanalyse gemaakt en er zijn vaardigheden geoefend. Deelnemers sluiten de leergang af met een presentatie van hun tijdschrift, waarin zij de reis van hun leerproces in beeld brengen.

‘SAMENwerken in de wijk’
Een van de groepen wordt gevormd door Joyce, Claudia, Francien en Corinne en heeft als thema ‘SAMENwerken in de wijk’. De grote verandering in hun werk is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’! Claudia: “Deze spreuk nemen we dagelijks mee in ons werk. Bij ziekte van een cliënt zou ik voorheen zelf de arts bellen, nu bel ik de familie.” Francien: “We zijn een onderdeel van het Sociaal Wijkteam. We kijken samen naar wat nodig is en wat de cliënt nog zelf kan. Het is belangrijk om te weten wat er in de wijk mogelijk is en wat die te bieden heeft.”

Om die weg te kunnen wijzen heeft de groep contact gezocht met José Swinkels van Stichting Welzijn De Meierij en hebben ze zich uitgebreid laten informeren over de vier woonservices, zorgboerderijen en scholen in Schijndel en weten ze inmiddels waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. Ook is er een bezoek gebracht aan de 55 Plus Beurs en hebben ze kennisgemaakt met de nieuwste snufjes. “We kijken ook naar wat goedkoper kan, dat is belangrijk voor onze cliënten! Door de scholing verwijzen we onze cliënten eerder door naar de ergotherapie of fysiotherapie, zodat ze langer zelfstandig kunnen functioneren”, vertellen ze. “Leven als thuis, daar zetten we ons SAMEN voor in!” 


Hulpmiddelen, technologie en mantelzorg
Linda, Daniëlle, Wendy en Daniëlle, hebben zich verdiept in hulpmiddelen, technologie en mantelzorg. Ze bezochten de thuizorgwinkel in Boxtel. “Wat is er nieuw en wat kunnen we zelf nog inzetten bij ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’”, aldus Daniëlle. Opmerkelijk was de Medido, een apparaat dat medicatie uitgeeft op de juiste momenten. Handig!  En het geeft de cliënt meer vrijheid, doordat er niet vier keer per dag iemand van de thuiszorg binnenloopt. Ook beeldzorg via de tablet kan een aanvulling zijn op thuiszorg of zelfs een vervanging. Even via de tablet checken of alles goed is of een vraag stellen. De orthomeet, een apparaat dat helpt bij het uittrekken van steunkousen, maakt cliënten minder afhankelijk van hulp.

De groep heeft ook een bezoek gebracht aan Welzijn De Meierij en gesproken met Riny Verstraten, consulent van het cliëntservicebureau van Laverhof. Ze hebben zich laten voorlichten over mantelzorg, de mogelijke vergoedingen en hoe zij ondersteund kunnen worden. Dagbesteding en logeren bij Laverhof zijn hier een onderdeel van.

Enthousiast zijn ze over de kleurenanalyse. “Het was een openbaring; iedereen is anders. Hoe ga je die kwaliteiten inzetten? Ik voel me sterker. Je krijgt meer inzicht in je collega’s en jezelf en de mogelijkheden”, aldus een van de medewerkers. “Jammer dat je minder tijd hebt voor een praatje met cliënten, maar hier zijn alternatieven voor”, hebben ze ondervonden.

Dementie en mantelzorg
Anita, Annie en Lisa nemen een verrassende wending met hun tijdschrift en gaan in op dementie en mantelzorg. Anita heeft het Alzheimer Café bezocht, waar diverse onderwerpen over dementie aan bod komen, zoals de casemanager, het Wmo-loket, apps en lotgenotengroepen.

Lisa heeft twee collega’s geïnterviewd over de veranderingen in de verpleeghuiszorg. De zorg in het verpleeghuis is zwaarder en complexer geworden. Bij de thuiszorg merken ze vaak dat familie niet goed is voorgelicht over dementie en wat een opname in het verpleeghuis inhoudt. De overgang van thuis naar de woongroep is groot. “Hier kan de thuiszorg een rol in spelen, wij kennen onze cliënten. Disciplines kunnen hier meer samenwerken. We hebben voor de familie tips opgesteld over hoe om te gaan met dementie”, aldus Annie.

Een boeiende en leerzame ochtend! Samenwerken in de wijk doen mijn collega’s zéker SAMEN!

Irma van der Meijs

SAMENwerken in de wijk

Anita, Lisa en Annie