Werken bij Laverhof

Missie Laverhof
Laverhof versterkt de eigen kracht van mensen met zorg, aanvullende diensten en behandeling. Zo kunnen mensen op eigen wijze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven realiseren. Als dat nodig is, breiden we dit uit met wonen en welzijn. Dit doen wij voor kwetsbare burgers en hun naasten, mensen in de laatste fase van hun leven, de gemeenschap als geheel en religieuzen in het bijzonder.

Visie Laverhof
Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken. Mensen geven naar eigen inzicht vorm aan hun leven. Ook wanneer dit door gezondheidsproblemen moeilijk wordt.

Laverhof gelooft in de waarde en de kracht van sociale verbindingen in de samenleving.
Familie, buren, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol en dragen bij aan de kwaliteit van het leven. Onze vakbekwame medewerkers voegen extra waarde toe door mee te denken en de eigen kracht van cliënten en hun omgeving te versterken.

Wat betekent onze visie voor jou?
Medewerkers van Laverhof geven hier vorm aan door samen met de cliënt in kaart te brengen wat belangrijk is: persoonlijke leefstijl, contacten met vrienden, buren en familie, hobby’s en interesses, wensen met betrekking tot de persoonlijke verzorging en de medische zorg.

Meer informatie
Voor meer informatie over werken in een van onze locaties of bij Ondersteuning Thuis kunt u contact opnemen met onze afdeling HRM, telefoon 073 - 544 33 00 of u stuurt een e-mail naar vacature@laverhof.nl

Contact

Bij de medewerkers van HRM kunt u terecht met al uw vragen!

Maaike van Gogh, Karin van Kraaij en Judith de Koning, HRM-adviseurs van Laverhof

Anna Hospice zoekt vrijwilligers

Sjan Schevers en Thea van den Heuvel: "We geven alles wat we kunnen."