Zorgplan

Wij maken voor iedere cliënt een zorgplan, een individueel plan waarin wij de behoeften en wensen in kaart brengen en afspraken vastleggen over de zorgvragen. Het zorgplan is bedoeld om de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie te geven over de zorg die hij/zij krijgt. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Het zorgplan wordt samen met de cliënt en/of uw familie en een medewerker opgesteld. Het zorgplan kent vier levensdomeinen:

  1. Lichamelijk welbevinden: adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam.

  2. Mentaal welbevinden: respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.

  3. Woon- en leefomstandigheden: veilige woonruimte.

  4. Participatie: aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding, waarbij de cliënt invulling kan geven aan zijn/haar persoonlijke interesses, hobby’s en sociale contacten.


Door het zorgplan krijgen wij een goed beeld van de gezondheid, eventuele aandoeningen en gezondheidsrisico’s van de cliënt. Hierdoor kan hij/zij rekenen op passende zorg en ondersteuning die aansluit op de persoonlijke mogelijkheden, beperkingen, behoeften en voorkeuren. Wij evalueren regelmatig samen met de cliënt het zorgplan en stellen het waar nodig bij.