Zorgplan

Wij maken voor iedere cliënt  een zorgplan, een individueel plan waarin wij de behoeften en wensen in kaart brengen en afspraken vastleggen over de zorgvragen. Het zorgplan is bedoeld om de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie te geven over de zorg die hij of zij krijgt. Kwaliteit van leven staat hierin centraal.

Het zorgplan wordt door de medewerker samen met de cliënt en/of familie opgesteld. Het zorgplan kent vier levensdomeinen:

1.   Lichamelijk welbevinden: de cliënt moet kunnen rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering, een schoon en verzorgd lichaam.
2.  
Mentaal welbevinden: de cliënt moet kunnen rekenen op respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.
3.   Woon- en leefomstandigheden: de cliënt moet kunnen rekenen op veilige woonruimte.
4.  Participatie: de cliënt moet kunnen rekenen op aantrekkelijke mogelijkheden voor dagbesteding, waarbij hij of zij invulling kan geven aan zijn of haar persoonlijke interesses, hobby’s en sociale contacten.

Door het zorgplan krijgen wij een goed beeld van de gezondheid, eventuele aandoeningen en gezondheidsrisico’s van de cliënt. Hierdoor kan hij of zij rekenen op passende zorg en ondersteuning die aansluit op de persoonlijke mogelijkheden, beperkingen, behoeften en voorkeuren. Wij evalueren regelmatig samen met de cliënt het zorgplan en stellen het waar nodig bij.

Cliëntservicebureau

Bij het cliëntservicebureau kunt u terecht met al uw vragen!

Esther Verhoeven, Riny Verstraten en Ellen Ruis, medewerkers cliëntservicebureau