Familiezorg

Familie en vrienden zijn onmisbaar in het leven van de cliënt. Wij werken graag samen met zijn/haar familie omdat dit uw zorg ten goede komt.

Deze onderlinge relatie staat centraal bij Familiezorg. De Methode Familiezorg geeft ons handvatten om te denken en te werken vanuit deze relatie. De zorgtriade van Laverhof vormt hierbij de basis.

                                      

                                                          Afbeelding zorgtriade

 • Cliënt
  Goede zorg begint bij het persoonlijke verhaal van de cliënt. Hun mogelijkheden, wensen en behoeftes vormen de basis van onze zorg. Zo draagt ook de cliënt zelf bij aan zijn/haar eigen welzijn en klein geluk.

 • Familiezorger
  We hebben de familiezorger nodig om de cliënt goed te leren kennen. In goed overleg bepalen we samen wat van belang is én wat nodig is. Dat is de dialoog die we voeren.

 • Vakbekwame medewerkers
  Alle medewerkers werken aan hetzelfde doel; samenwerken aan goede zorg. Goede zorg is luisteren en keuzes maken. Soms kan dit leiden tot dilemma’s. Samen met de cliënt, familie en elkaar gaan we hierover in gesprek. Dit leidt tot afgestemde zorg.

 • Vrijwilligers
  Vanuit hun eigen kwaliteiten dragen vrijwilligers bij aan goede zorg. Zij brengen de lokale gemeenschap naar binnen en vormen een sociaal netwerk om de cliënt heen. Zo werken zij ook aan het kleine geluk en een leven als thuis.


Van zorgen voor naar zorgen dat
Vroeger zorgden we vooral vóór de cliënt. Nu zorgen we dát het goed gaat met de cliënt. Zorg is afgestemd op eigen kunnen en op het eigen sociale netwerk van familie, vrienden en vrijwilligers van de cliënt. Wij nemen de zorg niet over, maar voegen in.