Vrienden van ....

Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd (voorheen BerneZorg),
Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis (voorheen Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel)
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden

De Stichtingen Vrienden van Cunera / De Bongerd en Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis zijn vóór de fusie tot Laverhof opgericht voor het ondersteunen, bevorderen en stimuleren van activiteiten die ten goede komen aan de cliënten van destijds BerneZorg en Zorggroep Dorus. Door de fusie per 1 januari 2016 met Het Retraitehuis in Uden komt hier Stichting Vrienden Retraitehuis Uden bij.

Laverhof wil de activiteiten van de stichtingen graag voortzetten. De stichtingen steunen het werk van Laverhof door het schenken van financiële bijdragen die via donaties en sponsoring ontvangen worden.

Wilt u een steentje bijdragen?

Giften aan Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd te Heeswijk zijn welkom op rekeningnummer NL64RABO 014.03.78.855 o.v.v. gift.

Wilt u een schenking doen aan Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis te Schijndel dan kunt u dit storten op rekeningnummer NL24RABO 014.71.08.659 o.v.v. gift.

Bijdragen aan Stichting Vrienden Retraitehuis Uden zijn welkom op rekeningnummer NL10RABO0301731179.

Klik hier voor het jaarverslag 2015 en hier voor het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd.

Klik hier voor het jaarverslag 2015 van de Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis.

Klik hier voor het jaarverslag 2015 van de Stichting Vrienden Retraitehuis Uden.

Wilt u een schenking doen aan cliënten van Laverhof in het algemeen, dan kunt u een schenking doen  aan Stichting Laverhof te Heeswijk. U kunt dit storten op rekeningnummer NL07RABO 014.71.00.720 t.n.v. Stichting Laverhof.

Klik hier voor de jaarverslagen van Stichting Laverhof.

De stichtingen hebben de ANBI-status, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

RSIN/fiscaal nummer:
Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd: 8189.68.369                .
Stichting Vrienden van Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel: 8085.28.178.
Stichting Vrienden Retraitehuis Uden: 8547.70.227
Stichting Laverhof: 8522.77.842.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@laverhof.nl of contact opnemen met het cliëntservicebureau in Heeswijk tel. 0413 - 29 81 13, in Schijndel tel. 073 - 544 33 33 of met Tineke Verkuijlen, directiesecretaresse van Het Retraitehuis, tel. 0413-337500 of e-mailadres t.verkuijlen@laverhof.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

 Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd
vlnr: Marijke den Otter, Rein van Moorselaar, Fons Arts vz./secr., Jan Verkuijlen pm., en Ardith Manders


Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
vlnr: Marjo Paalman, Tineke Verkuijlen secr., Marcel Loeffen pm.,  Rianne Vollenberg (ondersteuner) en Ellen Alofs vz.