Vrienden van ....

Vrienden maken het verschil

Bewoners van Laverhof worden omringd met aandacht en zorg. Voor extraatjes die het verblijf net wat aangenamer maken is vaak geen budget. En dat is jammer. Daarom brengen de drie vriendenstichtingen binnen Laverhof geld bijeen. Zo kunnen we bewoners toch een jaarlijks uitstapje, een ritje op de fiets of BeleefTV aanbieden.

Iets toevoegen
Ellen Alofs, voorzitter van de Stichting Vrienden van Het Retraitehuis benadrukt: “Met de huidige zorgbudgetten kan Laverhof vooral voor wonen, zorg en activiteiten zorgen. Maar er zijn zoveel mooie dingen voor bewoners die niet betaald kunnen worden maar wél waardevol zijn. Zo brengt bijvoorbeeld een muziekoptreden heel wat teweeg bij mensen. Je ziet het aan hun lichaamstaal. Op deze manier kunnen we echt iets toevoegen”.

Jac van Beek is voorzitter van Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis in Schijndel. Hij vertelt: ”We ontvangen geld via donaties, sponsoring en speciale acties. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig jaar een grote goederen- en dienstenveiling georganiseerd. Met de opbrengst is de ontmoetingsruimte D‘n Herd in het Mgr. Bekkershuis verfraaid en is bijgedragen aan de inrichting van de Hoflaan tussen Parklaan en Vijverhof van St. Barbara.

Fons Arts, voorzitter van Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd verwijst naar het sponsordiner dat eind 2017 is georganiseerd. “Samen met medewerkers van de keuken is voor 70 gasten een heerlijk diner geserveerd. Nagenoeg alle ingrediënten zijn door bedrijven uit onze eigen regio gesponsord. Tijdens het diner is het belang en de werkwijze van de stichting nog eens nader toegelicht. En dat resulteerde in meerdere Vrienden die ons jaarlijks financieel blijven steunen. We werken flink aan naamsbekendheid en daarom zoeken we ook altijd de regionale media op”, aldus Fons.

Mooie dingen
De afgelopen jaren zijn veel ‘mooie dingen’ tot stand gekomen. Ellen Alofs noemt het jaarlijkse uitstapje in samenwerking met de Lions Club en een treinrondrit die de bewoners van Het Retraitehuis hebben gemaakt. Ook de videofiets en de wensen uit de wenskerstboom zijn een succes. Jac van Beek noemt de rolstoelbus, de Tovertafels (interactieve spelletjes) en de roltransportfiets. Fons Arts is trots op BeleefTV. En ook de CRDL(Cradle), een bijzonder interactief zorginstrument is het vermelden waard.

Steun de vriendenstichtingen!
De vriendenstichtingen willen hun werk natuurlijk blijven voortzetten. Denk mee en doe mee! Stem bijvoorbeeld op RABO Clubkas Campagnes of neem deel aan het Sponsordiner dat Het Retraitehuis in november organiseert. En natuurlijk kun je vriend worden van een van de vriendenstichtingen of een donatie doen. Want vrienden maken het verschil voor de bewoners van Laverhof!

Word vriend!
Voor 25 euro per jaar ben je een echte vriend van een van onze vriendenstichtingen. Natuurlijk is elk ander willekeurig bedrag ook van harte welkom. Heb je interesse? Klik op onderstaande link voor de gegevens.

Gegevens vriendenstichtingen
Wilt u een schenking doen aan een van deze stichtingen, dan zijn uw giften van harte welkom! Klik op de betreffde onderstaand link voor bankgegevens, ANBI, beleidsdocumenten, jaarverslagen en e-mailadressen van de drie vriendenstichtingen van Laverhof.

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis

Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd

Stichting Vrienden Retraitehuis Uden

Stichting Vrienden van Anna Hospice i.o.
Op dit moment wordt gewerkt aan de oprichting van de Stichting Vrienden van Anna Hospice. Wilt u een schenking doen aan deze vriendenstichting die ten goede komt aan Anna Hospice, dan is uw gift van harte welkom op rekeningnummer NL24 RABO 0147 1086 59 t.n.v. Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis, onder vermelding van Anna Hospice. Deze vriendenstichting zorgt ervoor dat uw schenking op de juiste plek terecht komt.

Binnenkort vindt u hier meer informatie.


Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!Stichting Vrienden van Cunera | De Bongerd
vlnr: Marijke den Otter, Rein van Moorselaar, Fons Arts vz./secr., Jan Verkuijlen pm., en Ardith Manders


Stichting Vrienden Retraitehuis Uden
vlnr: Marjo Paalman (ondersteuner), Tineke Verkuijlen secr., Marcel Loeffen pm.,  Rianne Vollenberg (ondersteuner) en Ellen Alofs vz., niet op foto Ineke van der Wijst (ondersteuner)

Stichting Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis
Jan van Houtum pm., Jac van Beek vz. en Wim van Meijl secr., niet op foto Manon van Dinther