Kernwaarden

De belangrijkste (kern)waarden binnen Laverhof:

De kracht van het lokale
Goede zorg is nabij           
Iedere cliënt maakt onderdeel uit van een lokale gemeenschap. Goede zorg sluit hierop aan. We betrekken de omgeving bij goede zorg en sluiten aan bij lokale zorgvragen. Wij horen erbij.

 

De kracht van elkaar kennen
Goede zorg is persoonlijk
Het verhaal van iedere cliënt is anders. Familie en bekenden spelen een belangrijke rol hierin. Goede zorg is persoonlijk. Door de cliënt en naasten echt te leren kennen, kunnen we de zorg nog beter afstemmen. We bieden een leven als thuis en dragen bij aan het kleine geluk.

 

De kracht van ervoor staan
Goede zorg wordt uitgevoerd met hoofd en hart
We werken vanuit kennis en vakmanschap aan veilige zorg. Dat is zorgen met ons hoofd. Maar goede zorg vraagt ons ook aandacht te hebben voor het welzijn van de cliënt. We willen het juiste doen. Dat is zorgen met ons hart. Goede zorg draait om het vinden van de balans.

 

De kracht van erin geloven
Goede zorg is afgestemde zorg
We vragen de cliënt met ons te delen wat hij belangrijk vindt. En wij vertellen over onze waarden en beroepsnormen. In dit gesprek stemmen we af wat goede zorg is. Zo ontmoeten we elkaar. Openlijk praten over moeilijke keuzes zorgt ervoor dat we afwegingen bewuster maken. Goede zorg is afgestemde zorg en leidt tot kwaliteit van leven van de cliënt.