Jaarverslagen

Jaarverslag 2015 'Vooruit door verandering'

In het jaarverslag 2015, met als thema ‘Vooruit door verandering’, is er veel aandacht voor de stappen die zijn gezet om de strategische koers ‘De kracht van het lokale’ handen en voeten te geven. Een strategie die gekoppeld is aan een solide financieel beleid, om de continuïteit van Laverhof te waarborgen.

Peter Beijers, bestuurder van Laverhof: “2015 kenmerkt zich als een jaar met grote veranderingen, lokaal en landelijk, waar we als zorgorganisatie goed op in willen spelen. Die veranderingen bieden kansen, voor onze cliënten, voor onze medewerkers en voor onze samenwerkingspartners. Laverhof zet zich in om positief bij te dragen aan vooruitgang in de zorg en dienstverlening voor ouderen. Ouderen die soms kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ondersteuning, maar die ook steeds beter weten wat ze zelf willen.

Dit betekent dat onze organisatie en onze medewerkers steeds beter in moeten leren spelen op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Het verzorgingshuis is verdwenen, maar verzorgd wonen is daarvoor in de plaats gekomen en voldoet aan een groeiende vraag. In de wijk werkt Laverhof met lokale partners samen om een passend zorgaanbod te realiseren. En we ondersteunen lokale initiatieven, daar waar men ons hebben wil. Dat doen we vanuit een jarenlange traditie van dienstbaarheid aan de samenleving, die begon met de zusters in Heeswijk-Dinther, Schijndel en Uden. Vanuit de waarden die zij ons hebben meegegeven blijven we dit doen.

In het jaarverslag 2015 ‘Vooruit door verandering’ vertellen betrokkenen die deze veranderingen van dichtbij meemaken hier zelf over.”

Klik hier voor het jaarverslag 2015 van Laverhof.

Wilt u het jaarverslag 2015 printen, klik hier voor de speciale printversie.

Voorgaande jaarverslagen
Jaarverslag 2013 - 2014
Jaarverslag 2013 - 2014 printversie
Jaarrekening Laverhof 2013
Jaarverslag Laverhof 2013

Stichting Laverhof heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de belastingdienst Laverhof erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling.

RISN/Fiscaal nummer van Stichting Laverhof is 8522.77.842.

St. Barbara zorg