Nieuws

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 23
 • pagina: 
 • 1

Bewoners Retraitehuis blij met nieuwe Tovertafel

Gepubliceerd op 19 januari 2021

Afdeling 2 in Het Retraitehuis heeft dankzij een crowdfunding van familie en enkele vrijwilligers een Tovertafel gekregen. “Het is fijn om te zien hoe bewoners hiervan genieten”, vertelt José Willems, dagbestedingscoach in Het Retraitehuis. Lees verder

Informatie corona

Gepubliceerd op 18 januari 2021

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE CORONA INFORMATIE

Weergave besmettingen per locatie

St. Barbara Parklaan

St. Barbara Vijverhof

Annahof, dagbesteding

Mgr. Bekkershuis, somatiek

Mgr. Bekkershuis, revalidatie

Servaeshof

Annahof

Anna Hospice

Het Retraitehuis, zorgteam 1

Het Retraitehuis, zorgteam 2

Kloosterpark

Cunera, Lindelaan

Cunera, Kastanjedreef

De Bongerd, Sterappel

De Bongerd, Karmijn, Bellefleur, Elstar

De Bongerd, revalidatie

Cunera / De Bongerd, dagbesteding

Heeswijk Zorg Thuis

Schijndel Zorg Thuis team A

Schijndel Zorg Thuis team B

Rood: met corona besmetting
Groen: geen corona besmetting

Corona maatregelen

Heeft u (verkoudheids)klachten? Of komt u terug uit een land met code oranje of rood?
We vragen u tenminste 10 dagen niet op visite te komen.
Niezen, keelpijn en/of koorts? Laat u testen!
Kom pas op bezoek als u, of uw gezinsleden, niet ziek (meer) zijn.

Mondkapje verplicht
Binnen onze locaties is het dragen van een mondkapje voor iedereen verplicht. U dient zelf voor een mondkapje te zorgen. Ook cliënten die de woongroep verlaten, worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. Indien de gezondheidstoestand van een cliënt het niet toelaat, zoeken we naar een oplossing.
Ook met mondkapje dient u 1,5 meter afstand te houden!

Bezoek is welkom
Het maximaal aantal bezoekers per bewoner is 2 personen per dag. Komen er 2 bezoekers tegelijk? We vragen u dan goed te bekijken of dit mogelijk is in de kamer van uw naaste. Ook hier moet onderling 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

Hygiëneregels blijven belangrijk
Was uw handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek.

Overal geldt ‘de 1,5 meter regel’
Binnen en buiten houdt u 1,5 meter afstand.
Lukt dit niet? Draag dan in ieder geval een mondkapje.
Ook in het restaurant houdt u aan tafel 1,5 meter afstand van uw naaste en van andere bewoners en medewerkers.

Contact beperken voorkomt besmettingen
Neem de kortste route naar de kamer van uw naaste.
Vermijd contacten met andere bezoekers en bewoners.

Volg de looproutes
U volgt de looproutes in het gebouw en bezoekt alleen de kamer van uw naaste. Bezoek aan huiskamers is niet toegestaan. Ook cliënten en vaste gasten die nog gebruikmaken van de restaurants, vragen we de looproutes te volgen.

Noteer uw gegevens op de bezoekerslijst in de kamer van uw naaste
In verband met bron- en contactonderzoek.

Vrijwilligers worden voorzichtig ingezet
Op dit moment wordt een aantal vrijwilligers ingezet bij diverse werkzaamheden.

Bijeenkomsten en activiteiten
Alle bijeenkomsten en grootschalige activiteiten gaan tot nader bericht  nog niet door.

Procedure bij besmetting

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met één of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Medewerkers met dergelijke klachten moeten zich direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijven ze thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Medewerkers blijven thuis tot:

 • Minimaal 7 dagen na de start van de symptomen
 • En 48 uur koortsvrij
 • En ten minste 24 uur symptoomvrij.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

Vanaf dinsdag 15 december liggen bij Laverhof de werkzaamheden van alle niet-medische contactberoepen stil. Kappers, praktijken van schoonheidsspecialisten en pedicuren zijn gesloten. Alleen de pedicure met een medische indicatie kan doorgang blijven vinden. Artsen, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en geestelijk verzorgers werken wel door.

Ondersteuning Thuis

Zolang er geen besmetting is, is deelname aan de dagbesteding en dagbehandeling mogelijk. De ruimtes zijn zoveel mogelijk zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook worden de hygiënerichtlijnen in acht genomen.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

 • BINNEN LAVERHOF IS HET VERPLICHT EEN MONDKAPJE TE DRAGEN
 • REGELMATIG HANDEN WASSEN
 • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
 • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
 • GEEN HANDEN GEVEN
 • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN
Lees verder

Actuele informatie corona

Gepubliceerd op 18 januari 2021

UPDATE 18 JANUARI
Eind vorige week hebben (wettelijke vertegenwoordigers van) bewoners van Laverhof een uitnodigingsbrief ontvangen om gevaccineerd te worden tegen corona. Het gaat om alle bewoners die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van onze specialisten ouderengeneeskunde en permanent bij ons wonen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

We vragen iedereen die gevaccineerd wil worden het bijgevoegde toestemmingsformulier voor 23 januari a.s. aan ons te retourneren. Wanneer we kunnen starten met vaccineren is nog niet bekend, we wachten op groen licht van het ministerie van VWS.

Bewoners die tijdelijk bij ons verblijven worden niet door ons gevaccineerd. We houden ons hierbij aan de regels die de overheid voor ons opstelt. Mocht hier verandering in komen, dan laten we dit weten.

Meer actuele informatie leest u in deze nieuwsbrief voor bewoners, familie, vrijwilligers en cliënten van de dagbesteding.

Voor meer informatie over mogelijke besmettingen op locaties, maatregelen en procedures etc. klik hier.

Lees verder

Gasten en familie zeer tevreden over Anna Hospice

Gepubliceerd op 11 januari 2021

Afgelopen week bestond Anna Hospice in Wijbosch twee jaar. Een feestelijke dag, gezien de behoefte waarin Anna Hospice voorziet, maar ook de waardering die zij hiervoor krijgt.
Familie en gasten geven Anna Hospice gemiddeld een 9,1! Zij bevelen Anna Hospice warm aan.  

Ellen van der Heijden, teammanager van Anna Hospice: “Ik ben een blij mens! Op een aantal onderwerpen scoren we zelfs 100 %. We krijgen reacties als: ‘heel erg warme zorg, bijzonder, niet normaal’ en ‘aandacht en zorg, zeer veel lof voor verpleging en vrijwilligers’.
We horen van familie dat door de zorg die medewerkers en vrijwilligers in het hospice kunnen bieden, het afscheid nemen, hoe verdrietig ook, als een mooie ervaring wordt beleefd, die de familieband hechter maakt.

Ik ben trots op onze medewerkers en vrijwilligers, die dit samen mogelijk maken.” Lees verder

Zorgorganisaties Noordoost Brabant: houd vol en houd kerst klein

Gepubliceerd op 19 december 2020


Ziekenhuis, organisaties in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en huisartsen in de regio Noordoost Brabant doen een gezamenlijke oproep aan iedereen om samen een vuist te maken tegen het coronavirus. Corona moet niet worden onderschat. Het is een akelige ziekte met ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen. Het virus zorgt ervoor dat veel mensen op dit moment lijden en op allerlei manieren inboeten aan kwaliteit aan leven. Lees verder

Verzorgd wonen in beschermde woonomgeving van Annahof in Wijbosch; er zijn nog enkele studio’s vrij!

Gepubliceerd op 17 december 2020

Annahof ligt naast St. Barbara en was voorheen een klooster van de congregatie Zusters van Liefde van Schijndel. Nu hoort het bij Laverhof. Tijdelijk woonden hier bewoners van het Mgr. Bekkerhuis. De meeste van deze bewoners zijn verhuisd naar het nieuwe appartementencomplex Servaeshof, achter het Mgr. Bekkershuis.

Op dit moment zijn er nog een aantal studio’s vrij voor verzorgd wonen en twee studio’s voor tijdelijke opname, zoals logeren en herstellen. Mooie woonruimtes voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar nog ‘te goed’ zijn voor het verpleeghuis. Annahof is kleinschalig en biedt gezamenlijke activiteiten, waardoor contact maken met medebewoners gemakkelijk is en eenzaamheid voorkomen kan worden.  Lees verder

Met de gespecialiseerde dagbesteding van Laverhof langer in uw eigen vertrouwde omgeving

Gepubliceerd op 17 december 2020

Voor de meeste ouderen is zelfstandig thuis wonen heel belangrijk. Met hulp van mantelzorgers en voorzieningen in de wijk of buurt gaat dat vaak nog goed. Maar soms is dat  niet meer toereikend en is er meer ondersteuning nodig van professionals of moet de mantelzorger ontlast worden.

Laverhof biedt vijf dagen per week gespecialiseerde dagbesteding onder begeleiding van een professional met veel kennis over ouderen en hun specifieke behoeften. Op dit moment is er nog iedere dag plek. Tijdens de dagbesteding is er aandacht voor activiteiten, contact met anderen en geestelijk en lichamelijk in beweging blijven. Maar ook samen een kopje koffie drinken en genieten van een warme maaltijd. Zo nodig is er aandacht voor persoonlijke verzorging. Lees verder

Laverhof Top 100; muziek van betekenis

Gepubliceerd op 14 december 2020

2020 was een bewogen jaar. Voor veel medewerkers van Laverhof een jaar dat diepe sporen heeft nagelaten. Maar ook een jaar van samenwerken en saamhorigheid. Samen de strijd tegen corona aangaan, op wat voor manier dan ook.

Dat muziek daarbij een rol heeft gespeeld is duidelijk. Medewerkers reageerden massaal op de vraag welk lied voor hen in 2020 van betekenis was. De een voelt het gemis bij een lied, de ander haalt er hoop of troost uit. Hieronder de eerste tien nummers. De volledige lijst vind je hier. Ook is de Laverhof Top 100 (op een enkel nummer na) te beluisteren via Spotify.

1.    Danny Vera, Rollercoaster
2.    Miss Montreal, Door de wind
3.    Di-rect, Soldier on
4.    Master KG, Jerusalema
5.    Davina Michelle & Snelle, 17 miljoen mensen
6.    Susan en Freek & Tabitha, Hou vol, hou vast
7.    Chef’Special, In your arms
8.    U2, One
9.    Kensington, Uncharted
10.    Duncan Laurence, Arcade Lees verder

2020 was zwaar jaar

Gepubliceerd op 10 december 2020

Corona bracht veel verdriet, maar ook mooie dingen
2020 was een zwaar jaar in de zorg, ook bij Laverhof. Niet alleen de bewoners van de zorgcentra, ook personeel en familieleden hadden veel behoefte aan ondersteuning. Twee van de geestelijk verzorgers van Laverhof, Welmoed van Seventer en Elise Jonckers, praten over de zorgen en het verdriet dat ze zagen, maar zeker ook de mooie dingen die ontstonden. Lees verder

Medewerkers restaurant De Toren in Heeswijk-Dinther aan de slag bij Laverhof

Gepubliceerd op 07 december 2020

Drie medewerkers van restaurant De Toren in Heeswijk-Dinther zijn deze week aan de slag gegaan als huishoudelijk medewerker bij Ondersteuning Thuis in Heeswijk. Door de coronacrisis zitten zij zonder werk.

Yolanda Verstegen, teammanager Ondersteuning Thuis Heeswijk: “Bij de thuiszorg zien wij mogelijkheden voor mensen uit de horeca en zijn we met de drie medewerkers in gesprek gegaan. We hebben al meer mensen in dienst genomen die vanuit de horeca de overstap naar de zorg hebben gemaakt. Afhankelijk van hun kennis en ervaring lopen ze een ochtend of middag mee met een medewerker van Ondersteuning Thuis, waarna ze zelfstandig aan de slag kunnen.”

Ook is er bij de snelteststraat bij CC St. Servaes een samenwerking ontstaan met Buro Lima, waar hun medewerkers zich ook kunnen laten testen. Buro Lima verzorgt er de koffie en thee. De snelteststraat is alleen voor medewerkers van aangesloten zorgorganisaties.

We zijn blij met deze extra handen! Lees verder

Laverhof deelt persoonlijke verhalen uit de coronacrisis met burgemeesters Meierijstad, Bernheze en Uden

Gepubliceerd op 26 november 2020

Via het magazine ‘Recht uit het hart’ deelt Laverhof verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis. De eerste exemplaren van het magazine zijn aangeboden aan de burgemeesters van Meierijstad, Bernheze en Uden, de gemeenten waar Laverhof deel uit maakt van de lokale gemeenschap.

Berthe de Jong, raad van bestuur a.i.: “We zijn blij met de warme ontvangst door de burgemeesters en hun oprechte belangstelling voor de indringende en intens verdrietige verhalen uit de eerste periode van de coronacrisis, recht uit het hart van cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers van Laverhof. Lees verder

Laverhof start verkenning met Butterfly Effect voor verbinding tussen mensen mét en zonder zorgvraag

Gepubliceerd op 23 november 2020

 Laverhof en Butterfly Effect gaan samen verkennen wat de mogelijkheden zijn om bij Annahof in Wijbosch kleine woongelegenheden te creëren voor huurders die ondersteuning willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van Annahof. Het project sluit aan bij de ontwikkeling van Annahof Plus, dat in het teken staat van de leefgemeenschap, waarbij mensen voor elkaar klaar staan. Berthe de Jong, raad van bestuurd a.i. van Laverhof en Stijn van Kreij, directeur van Butterfly effect BV tekenden op 17 november jl. de intentieverklaring in het bijzijn van Henri van Boxmeer, directeur cluster Schijndel van Laverhof. Lees verder

Het coronavirus en Laverhof: De schouders eronder en kijken naar de lichtpuntjes

Gepubliceerd op 05 november 2020


Terwijl de tweede golf in volle gang is en besmettingen in heel het land toenemen, houden medewerkers van Laverhof het hoofd koel. Clusterdirecteur Annemiek van de Rijdt vertelt over samenwerking met huisartsen, het belang van hygiënemaatregelen en creatief rummikuppen.

Hoewel de besmettingsaantallen in de regio niet mals zijn, valt het in de locaties van Laverhof gelukkig nog mee. “Wij testen hier heel veel en het blijkt nog redelijk goed te gaan”, vertelt Annemiek van de Rijdt, clusterdirecteur Heeswijk-Uden. Dat de situatie nu onder controle lijkt is maar goed ook, want de impact van het voorjaar is nu nog te merken. “Het virus sloeg hier hard toe en we verloren veel bewoners. Medewerkers zijn daar nu nog van aan het herstellen.” Lees verder

Brabants Dagblad: Afscheid Peter Beijers bij Laverhof

Gepubliceerd op 05 oktober 2020

Peter Beijers sloot zijn loopbaan als zorgbestuurder bij laverhof af met de heftigste maanden: de eerste golf van de coronacrisis. "Tenhemelschreiend dat mensen niet meer naar hun vader of moeder konden."

Lees hier verder. Lees verder

Laverhof in reportage Hart van Nederland: "Groepen waar geen corona heerst moeten de maximale vrijheid kunnen behouden!"

Gepubliceerd op 29 september 2020

Terwijl de cijfers weer oplopen, in Hart van Nederland aandacht voor de gemeente Meierijstad die nog aan het herstellen is van de eerste coronagolf. Iedereen kent wel iemand die getroffen is door corona. De impact was enorm, ook voor de ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek meer mochten ontvangen. Laverhof doet er alles aan om dit een tweede keer te voorkomen door specifiek te kijken naar woongroepen waar het heerst. Hier worden maatregelen ingezet om verdere besmetting te voorkomen. Groepen waar het niet heerst moeten de maximale vrijheid kunnen behouden!

Kijk hier de uitzending van Hart van Nederland. Lees verder

Nieuwsbrief corona voor cliënten Ondersteuning Thuis

Gepubliceerd op 17 september 2020

We doen er alles aan om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden. We vragen hen met klem de coronamaatregelen na te leven, zowel op het werk als privé. Dit vragen we ook aan onze cliënten van Ondersteuning Thuis. In onze nieuwsbrief leest u meer over wat u van ons kunt verwachten en wat wij aan u vragen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees verder

Onze nieuwsbrief over corona is weer uit. U leest hier onze visie en maatregelen.

Gepubliceerd op 10 september 2020

Op dit moment zoeken we met elkaar naar een nieuwe balans. We willen dat het gewone leven van onze bewoners weer zoveel mogelijk doorgaat. En we vinden het erg belangrijk dat we teruggaan naar Laverhof's visie: datgene waar we voor staan. Dat is goede, warme en persoonlijke zorg waarbij de relatie tussen bewoners, familie (geliefden) centraal staat. Dat willen we blijven doen, ook als er nieuwe besmettingen binnen Laverhof plaatsvinden. De deuren van onze locaties zullen niet snel meer volledig op slot gaan. Lees verder

Ondertekening intentieovereenkomst Maatschappelijk Mooi

Gepubliceerd op 07 september 2020

Betaalbare woonruimte, een prettige werkomgeving en het aanbod van verschillende wijkdiensten die samenkomen op één locatie, dat zijn de kerningrediënten van Maatschappelijk Mooi. Een concept van Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden, waarmee wonen, werken en (voor elkaar) zorgen met elkaar worden verbonden. De intentieovereenkomst voor dit concept is onlangs ondertekend door gemeente Uden, Area, Laverhof, Connect Wonen, Labyrint Zorg & Werk en Hendriks Coppelmans. Naar verwachting starten dit najaar de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het eerste Maatschappelijk Mooi-project aan de Loopkantstraat in Uden. Lees verder

Laverhof weer open voor bezoek – Het Retraitehuis als eerste

Gepubliceerd op 29 mei 2020

Locatie Het Retraitehuis is de eerste locatie van Laverhof die weer open gaat voor bezoek. Na een lange periode van sluiting vanwege het coronavirus, waarin alleen contact mogelijk was via beeldbellen en zwaaimomenten, kunnen bewoners en familie elkaar weer persoonlijk ontmoeten.

Laverhof is blij dat de locaties weer open kunnen voor bezoek. Belangrijke voorwaarde is dat de locaties vrij zijn van het coronavirus. Ook de andere locaties gaan de komende weken open. Bewoners en familieleden worden hierover direct geïnformeerd. De eerder georganiseerde ‘zwaaimomenten’ gaan intussen ook gewoon door. 

Hoe ziet de bezoekersregeling eruit?
Een keer per week mag één vaste bezoeker een bezoek brengen aan een bewoner. Er kan ook gekozen worden voor een wandeling samen in de tuin of rondom de locatie. Gaat de voorkeur uit naar het ‘zwaaimoment’, zoals dat tot nu toe geregeld was, dan kan dat ook.
Bij het organiseren van de bezoekersregeling staat veiligheid voorop. We houden ons hierbij strikt aan de voorwaarden van het RIVM en vragen bewoners en familie zich ook hieraan te houden. 
Alle bezoeken vinden op afspraak plaats. Voor bewoners die terminaal zijn, is een speciale bezoekersregeling. Lees verder

Cliënten revalidatie Laverhof zijn zeer tevreden

Gepubliceerd op 03 maart 2020

We werken bij Laverhof continu aan verbeteringen. Om de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg te toetsen, peilen we de mening van de cliënten. De uitslag van het onderzoek over 2019 toont aan dat zij zeer tevreden zijn; cliënten van Laverhof waarderen de revalidatiezorg gemiddeld met een 9,1!

Ellen van der Heijden, teammanager revalidatie: “Na het ontslag van de cliënt volgt een tevredenheidsmeting. Over 2019 scoort onze zorg gemiddeld een 9,1! Een prachtige uitkomst waar we heel blij mee zijn. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat van de ondervraagde cliënten 100 % vond dat er met aandacht gewerkt wordt, dat de medewerkers vakkundig zijn en dat cliënten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te doen. Een resultaat om trots op te zijn!” Lees verder

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 23
 • pagina: 
 • 1