Nieuws

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 24
 • pagina: 
 • 1

Informatie corona

Gepubliceerd op 11 januari 2022

KLIK HIER VOOR DE ACTUELE CORONA INFORMATIE

Weergave besmettingen per locatie

St. Barbara, Parklaan

St. Barbara, Vijverhof

Annahof, dagbesteding

Mgr. Bekkershuis, somatiek

Mgr. Bekkershuis, revalidatie

Mgr. Bekkershuis, cohort

Servaeshof

Annahof

Anna Hospice

AnnHet Retraitehuis, zorgteam 1

Het Retraitehuis, zorgteam 2

Kloosterpark

Cunera, Lindelaan

Cunera, Kastanjedreef

De Bongerd, Sterappel

De Bongerd, Karmijn, Bellefleur, Elstar

De Bongerd, revalidatie

Cunera / De Bongerd, dagbesteding

Heeswijk Zorg Thuis

Schijndel Zorg Thuis team A

Schijndel Zorg Thuis team B

 

Rood: met corona besmetting
Groen: geen corona besmetting

Corona maatregelen

Heeft u (verkoudheids)klachten?
Ook als zijn uw klachten mild, wij vragen u met klem een bezoek aan Laverhof uit te stellen en u te laten testen bij de GGD. U hoeft zelf niet ziek te zijn om het coronavirus over te dragen aan anderen.

Geef elkaar de ruimte
In heel Nederland geldt het dringende advies van 1,5 meter afstand. We vragen iedereen om elkaar en onze medewerkers, zoveel als mogelijk, de ruimte te geven. Geef gerust aan als dit niet gebeurt en u zich niet veilig voelt.

Mondkapje verplicht
Binnen onze locaties is het dragen van een mondkapje verplicht voor medewerkers, vrijwilligers, cliënten van de dagbesteding en bezoekers. Bewoners hoeven binnen Laverhof geen mondkapje te dragen. Het mag natuurlijk wel als dat veilig voelt.

Mondkapjes worden gedragen in openbare ruimtes en op alle afdelingen van Laverhof. Op de kamer van de bewoners adviseren wij een mondkapje te dragen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In het restaurant vragen wij iedereen (behalve de bewoners) een mondkapje te dragen als u rondloopt.

Hygiëneregels blijven belangrijk
Was uw handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de elleboog en gebruik een papieren zakdoek.

Vrijwilligers en activiteiten
De nieuwe corona-maatregelen hebben op dit moment geen invloed op het wel of niet doorgaan van (feestelijke) activiteiten binnen Laverhof. Natuurlijk houden we 1,5 meter afstad van elkaar en dragen medewerkers en externen mondkapjes. We willen het dagelijks leven van de bewoners zo fijn en gewoon als mogelijk, door laten gaan. Vrijwilligers blijven van harte welkom om mee te helpen bij de activiteiten.

Procedure bij besmetting

Bewoners met klachten die lijken op corona (hoesten/niezen/kortademigheid en/of koorts) worden getest. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van het RIVM en Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook voordat de uitslag van de test bekend is, wordt de bewoner geïsoleerd van de andere bewoners en verpleegd door medewerkers in Persoonlijke BeschermingsMiddelen (mondmasker, spatbril, handschoenen en schort; PBM’s). Dit blijft zo totdat de bewoner 72 uur klachtenvrij is.

Indien meer bewoners ziek worden, kan de hele woongroep of afdeling geïsoleerd worden. Bewoners hoeven dan niet meer op de eigen kamer te blijven als ze dat niet willen en hun klachten dit toelaten.

Zorgmedewerkers met één of meer van de volgende klachten moeten thuisblijven:

 • Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en/of
 • Hoesten en/of
 • Benauwdheid en/of
 • Verhoging of koorts en/of
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Medewerkers met dergelijke klachten moeten zich direct laten testen. Totdat de testuitslag bekend is blijven ze thuis. Bij koorts en/of benauwdheid blijven ook alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Medewerkers blijven thuis tot:

 • Minimaal 7 dagen na de start van de symptomen
 • En 48 uur koortsvrij
 • En ten minste 24 uur symptoomvrij.

De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld. Het beleid van Laverhof wordt daarop aangepast.

Delen van coronagegevens

Laverhof neemt deel aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel bewoners klachten van COVID-19 (het coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van bewoners gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van bewoners die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met onze commissie privacy via privacy@laverhof.nl.

Kappers, Schoonheidsspecialisten en pedicures

De bewoners van Laverhof, m.u.v. de huurders van Kloosterpak, Arnoldusklooster en Servaeshof kunnen gebruikmaken van de kappers en pedicures. Het dragen van een mondkapje is hierbij voor iedereen verplicht. De schoonheidssalons zijn gesloten.

Ondersteuning Thuis

Zolang er geen besmetting is, is deelname aan de dagbesteding en dagbehandeling mogelijk. De ruimtes zijn zoveel mogelijk zo ingedeeld dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Ook worden de hygiënerichtlijnen in acht genomen.

Mooie initiatieven

Weet u dat in deze bizarre tijd mooie initiatieven ontstaan? Veel van deze mooie acties delen wij via onze Facebookpagina, Instagram en/of LinkedIn. Like onze pagina en we maken u deelgenoot van al deze mooie initiatieven. Veel afdelingen hebben ook hun eigen besloten pagina, waardoor u het wel en wee van de afdeling kunt volgen. Vraag er naar bij de medewerkers via het familieportaal CarenZorgt.

Laverblad

Om iedereen een 'Hart onder de riem' te steken, is er een speciale hartverwarmende uitgave van het Laverblad uitgebracht. Bij deze uitgave is een poster toegevoegd, om voor het raam te hangen. Klik hier voor de poster 'Samen zorgen voor elkaar'.

Blijf alert op hygiëne!

Dat betekent voor iedereen:

 • REGELMATIG HANDEN WASSEN
 • HOESTEN EN NIEZEN IN DE BINNENKANT VAN JE ELLEBOOG
 • GEBRUIK VAN PAPIEREN ZAKDOEKJES
 • GEEN HANDEN GEVEN
 • HOUD 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN
Lees verder

Vacature Bestuurder

Gepubliceerd op 20 december 2021

In verband met het vertrek van de huidige interim bestuurder zijn we op zoek naar een nieuwe bestuurder. 

Kijk voor het volledige profiel op onderstaande link.

Bestuurder • Suur & Company (suurcompany.nl) Lees verder

Raad van toezicht van Laverhof benoemt nieuwe vicevoorzitter

Gepubliceerd op 20 december 2021

Drs. J.H.L (Jack) Jansen MBA is benoemd tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van Laverhof. Hij volgt op 1 januari 2022 Hans Schepers op, die na twee termijnen als lid van de raad van toezicht vertrekt. Schepers was sinds 1 januari 2016 lid en vicevoorzitter van de raad van toezicht van Laverhof, na de fusie met Stichting Retraitehuis.

Jansen (1961) is voorzitter raad van bestuur van de MeanderGroep Zuid-Limburg en wordt naast vicevoorzitter van de raad van toezicht ook voorzitter van de auditcommissie. Lees verder

Laverhof trots op PREZO-keurmerk!

Gepubliceerd op 09 december 2021

Op dinsdag 7 december ontving Laverhof uit handen van Elly Breedveld, directeur/bestuurder van Perspekt, het PREZO-keurmerk. Laverhof laat met het keurmerk zien dat ze kwaliteit levert. Dat wat ze doet, ook goed doet. Zowel in de locaties als bij Ondersteuning Thuis. 

“PREZO kenmerkt zich doordat het de bewoner en cliënt centraal stelt. Alleen als onze auditoren een positief beeld hebben van de persoonlijke zorg voor de ouderen binnen Laverhof wordt er een keurmerk uitgereikt. En dat is er dus! Er wordt hard gewerkt aan de alledaagse zorg, zowel door medewerkers, maar ook door familie en naasten: elke dag. Een applaus voor iedereen! Zeker in deze bijzondere tijden van corona”, vertelt Elly Breeveld. Lees verder

Een kerstboom? Liever een belevingstuin!

Gepubliceerd op 29 november 2021

Omroep Meierij - Kerst is in aantocht. Ook bij het Mgr. Bekkershuis en St.Barbara worden binnenkort de kerstbomen weer gezet. Laverhof, de organisatie waar de twee zorgcentra onder vallen, zou heel blij zijn met een symbolisch cadeau onder die kerstbomen. De twee zorgcentra hopen dat mensen ‘Vriend van Sint Barbara en Mgr. Bekkershuis’ willen worden. Als donateur dragen Vrienden onder meer bij aan de aanleg van een speciale belevingstuin.

Lees hier verder. Lees verder

Zorginstellingen zetten zich schrap bij oplopende besmettingen

Gepubliceerd op 26 november 2021

Omroep Meierij - Coronacijfers zijn ongekend hoog. Ook zorg- en verpleeginstellingen van BrabantZorg, Laverhof en Van Haarenstaete hebben hiermee te maken. De situatie op dit moment is wisselend, maar in ieder geval zorgwekkend. Extra maatregelen worden genomen om besmettingen een halt toe te roepen. Activiteiten worden aangepast of uitgesteld. Soms is een speciale cohortafdeling gerealiseerd voor coronapatiënten.  

Lees hier verder. Lees verder

Kinderen basisschool De Heijcant openen Klankenwoud bij St. Barbara

Gepubliceerd op 16 november 2021

Kinderen van Basisschool De Heijcant openden afgelopen woensdag 10 november het Klankenwoud bij St. Barbara. Tijdens de kerstmarkt van 2019 haalden de kinderen bijna € 2.500 op en schonken deze opbrengst aan de St. Vrienden van St. Barbara en Mgr. Bekkershuis. Door corona duurde de aanschaf wat langer, maar inmiddels is met een financiële aanvulling vanuit de vriendenstichting het Klankenwoud gerealiseerd. Lees verder

‘Op naar een zorgzame gemeenschap’

Gepubliceerd op 25 oktober 2021

Laverhof en Butterfly Effect gaan samenwerken bij het plaatsen van zes woningen voor vrijwilligers in de kloostertuin van verpleeghuis St. Barbara in Wijbosch. Het Bossche Investeringsfonds (BIF) heeft onlangs geïnvesteerd in de groei van Butterfly Effect middels financiering en coaching.
Kees Verhoeven (manager vastgoed bij Laverhof) en Stijn van Kreij (oprichter Butterfly Effect) vertellen over dit vernieuwende initiatief waarbij een zorgzame leefgemeenschap wordt ontwikkeld. Dit begint allemaal met het plaatsen van zes tiny houses (kleine huisjes). Lees verder

Cliëntenraden Laverhof luisteren écht naar bewoners en cliënten

Gepubliceerd op 07 oktober 2021

Heeswijk-Dinther – Een cliëntenraad is onmisbaar voor een zorgorganisatie. In deze raad wordt namelijk besproken wat er verbeterd kan worden om het leven van bewoners van de verpleeghuizen en van cliënten van Ondersteuning Thuis aantrekkelijker te maken. Er wordt altijd gekeken door de bril van de bewoners en cliënten en hun belang staat voorop. De cliëntenraden van zorgorganisatie Laverhof trekken in deze ‘Week van de Medezeggenschap’, aan de bel. Ze zijn op zoek naar mensen die willen meedenken en meepraten over de zorg van Laverhof. Lees verder

Laverhof zet nieuwe stap in de ontwikkeling zorgzame gemeenschap bij Annahof Plus met aanschaf zes tiny houses

Gepubliceerd op 07 oktober 2021

Laverhof en Butterfly Effect gaan na een jaar van verkenning samenwerken om een zorgzame gemeenschap voor jong en oud verder te ontwikkelen bij Annahof Plus in Wijbosch. Naast de mooie dorpsgroentetuin achter St. Barbara worden de eerste zes kleine woongelegenheden geplaatst. Huurders die met hun talenten en interesses ondersteuning willen verlenen op het gebied van welzijn aan de bewoners van Annahof en St. Barbara zijn hier van harte welkom. Lees verder

Appartementencomplex Servaeshof officieel geopend

Gepubliceerd op 07 oktober 2021

Donderdag 7 oktober was het eindelijk zover. De officiële opening van appartementencomplex Servaeshof. Door de coronacrisis was dit niet eerder mogelijk. Omroep Meierij was erbij en maakte onderstaande opname. Aan mevrouw Ankoné de eer om het lint door te knippen. Wat was het fijn om elkaar weer te ontmoeten en samen het glas te heffen.

https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/opening-servaeshof-hier-worden-we-honderd-video

  Lees verder

Diplomering eerste Lefgozers binnen Laverhof

Gepubliceerd op 30 september 2021

Op 29 september hebben acht medewerkers bij Stichting Laverhof hun zorgopleiding afgerond en hun diploma in ontvangst genomen. Zij hebben deelgenomen aan het regionale ‘Lefgozer’-project, waarbij zij-instromers met een minimale MBO achtergrond, zich in anderhalf jaar om kunnen scholen tot gediplomeerd verzorgende IG/niveau 3. Dit traject duurt normaal 3 jaar, maar door middel van dit versnelde traject kan dit in anderhalf jaar. Lees verder

Brabant vindt inspiratie voor zorgvernieuwing

Gepubliceerd op 28 september 2021

Kan regionale samenwerking het smeermiddel zijn voor het doorvoeren van innovaties in de zorg? En hoe pak je dat dan aan?

Tijdens het inspiratie-event van BIZI (Brabant Implementeert Zorgtechnologie Innovaties) op 22 september in Vught waar ook Laverhof aan deel nam, kwam een staalkaart aan oplossingen en ideeën voorbij. Die varieerden van de juiste mindset door werkgeluk, via handreikingen voor netwerksamenwerking tot hele praktische tips voor de implementatie van technologie. De belangrijkste conclusie? ‘We moeten het samen doen.’

“Dit gaat ons werk echt veranderen”, concludeerde Jacqueline Joppe, voorzitter van netwerk BIZI, tot slot. “Daarom is het goed als onze visie en waarden helder zijn. Deze dag heeft daaraan bijgedragen, niet alleen door abstracte inspiratie maar ook door praktische tips.” Lees verder

Bij Ondersteuning Thuis doet je werk ertoe

Gepubliceerd op 09 september 2021

‘Alle facetten van het leven komen voorbij’

Het leuke aan hun baan? Dat vinden wijkverpleegkundige Hilde Sonnemans en woonzorgbegeleider Renate van den Berg van Ondersteuning Thuis bij Laverhof toch vooral de band die ze opbouwen met hun cliënten. En het feit dat ze onderdeel zijn van een netwerk, waardoor eventuele problemen snel worden aangepakt. Kortom: hun werk doet ertoe en kan het verschil maken. Ze zoeken nog collega’s. Lees verder

Dagbesteding en dagbehandeling bij Mgr. Bekkershuis

Gepubliceerd op 29 juli 2021

‘Samen lief en leed delen’
Mevrouw Truus van den Oetelaar hoeft geen seconde na te denken over wat de dagbesteding haar brengt. “Het is gewoon gezellig om samen te zijn, lief en leed met elkaar te delen”, zegt de 69-jarige Schijndelse met overtuiging. En ze kan het weten, want ze bezoekt al negen jaar de dagbesteding van Laverhof, tegenwoordig drie dagen per week. Begin juni keerde die na een verbouwing terug naar het Mgr. Bekkershuis. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Lees verder

De grote meerwaarde van de senior medewerker

Gepubliceerd op 28 juni 2021

In het magazine InVorm van Transvorm aandacht voor de grote meerwaarde van de senior medewerker als mentor voor nieuwkomers. Wilco Jansen, teammanager bij Laverhof, vertelt samen met Astrid Huijberts en Willian van Casteren, beiden zorgmentoren, over hun ervaringen.

Lees hier het artikel.
Lees verder

Medewerkers Laverhof helpen bij vaccinatie-prikpunten GGD

Gepubliceerd op 02 juni 2021

Onlangs werd door de GGD in deze regio de oproep gedaan aan zorgmedewerkers of zij  willen ondersteunen bij het vaccineren op verschillende priklocaties in Brabant. Deze vraag is uitgezet onder de medewerkers van Laverhof en zeker 20 medewerkers hebben zich al aangemeld.  

Vanaf 7 juni gaat de landelijke vaccinatie in een extra versnelling komen en zijn extra handen zeer welkom. Het aantal vaccinaties zal opgeschaald worden naar 1,5 tot 2 miljoen prikken per week. Hiervoor worden onze medewerkers, naast hun reguliere werk, in 5 weken tijd minimaal 7 diensten ingezet.

Met gepaste trots bedanken wij onze betrokken medewerkers voor hun bijdrage. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Lees verder

Verzorgd wonen bij Laverhof

Gepubliceerd op 25 maart 2021

‘Het is als een all-in hotel’
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we bijna allemaal. Toch kan het zijn dat je op een gegeven moment liever kiest voor een meer beschermde woonomgeving. Dan is misschien een  appartement in een van de complexen van Laverhof een goede optie. In het Schijndelse Servaeshof (achter het Mgr. Bekkershuis) en het met St. Barbara verbonden Annahof in Wijbosch zijn nog enkele appartementen en studio’s vrij. Voorwaarde is wel dat u in uw huidige situatie al persoonlijke verzorging ontvangt. Op uw nieuwe stek zorgt Laverhof ervoor dat dit gewoon doorloopt.

Nico van der Meijden en Marietje de Greef-van Houtum waagden de sprong. Ze hebben er geen moment spijt van gehad. Lees verder

Een nieuwe binnentuin voor de bewoners van Laverhof en Woonmeij

Gepubliceerd op 08 maart 2021

De gemeenschappelijke tuin van het Mgr. Bekkershuis en de tegenoverliggende seniorenwoningen (woningbouwvereniging Woonmeij) is vernieuwd! De huidige binnentuin bracht niet veel voor de bewoners en werd niet optimaal gebruikt. Door de verbouwing van het Mgr. Bekkershuis, groeide de behoefte om ook de tuin grondig aan te pakken. Laverhof en Woonmeij sloegen de handen ineen en hebben samen met idverde NL één nieuwe buitenruimte gerealiseerd waar bewoners van beide complexen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en ontspannen. Lees verder

Collectief Wondzorg 's-Hertogenbosch en omgeving

Gepubliceerd op 01 maart 2021

Vanuit wondzorgnetwerk 's-Hertogenbosch, waar Laverhof onderdeel van uitmaakt, start per 1 maart Collectief Wondzorg 's-Hertogenbosch en omgeving. Vivent krijgt hierin de regie. Bij zorg voor wonden met complexe genezing pakken zij de wondregisseursrol namens het netwerk.

https://www.vivent.nl/nieuws/collectief-wondzorg-s-hertogenbosch-start-1-maart-2021/   Lees verder

Zichtbaar: 1 t/m 20 van de 24
 • pagina: 
 • 1