Werken bij Laverhof

"We bieden samen warme zorg, zodat iedereen zich thuis voelt."

Bekijk werken bij Laverhof

Twee vacatures cliëntenraad cluster Behandeling, Revalidatie en Ondersteuning Thuis (B.R.O.T.)

Inleiding

Veel onderwerpen die binnen Laverhof besproken worden, gaan u als cliënt aan. Als cliënt ervaart u de zorg- en dienstverlening in de praktijk. Uw ervaring is voor Laverhof van groot belang bij het nemen van beslissingen over de zorg- en dienstverlening.

In de cliëntenraad praten en denken cliënten (en/of vertegenwoordigers van cliënten) mee over diverse onderwerpen. En de cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

Onderwerpen waar de cliëntenraad over meepraat en meedenkt zijn o.a.:

•    de kwaliteit van zorg
•    hygiëne
•    maaltijden en/of andere diensten thuis
•    veiligheid
•    bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel
•    klachtenregeling
•    organisatiewijzigingen
•    dagactiviteiten
•    samenwerking met andere instellingen

Laverhof heeft drie lokale cliëntenraden (CR) en een centrale cliëntenraad (CCR). De CCR behartigt de belangen van alle cliënten van Laverhof en wordt gevormd door leden van de drie lokale cliëntenraden van Laverhof: CR cluster Schijndel, CR cluster Heeswijk-Uden en CR cluster BROT (Behandeling Revalidatie en Ondersteuning Thuis).

De cliëntenraad cluster BROT behartigt de belangen van thuiswonende cliënten, die gebruik maken van zorg, hulp bij het huishouden of behandeling en ook van cliënten die Geriatrische Revalidatiezorg ontvangen. Meer informatie over de cliëntenraad van cluster BROT kunt u lezen in deze folder.

Functie informatie

De cliëntenraad komt eenmaal per twee maanden bij elkaar voor overleg en om advies te geven aan de clusterdirecteur of aan de centrale cliëntenraad. De leden gaan persoonlijk met cliënten thuis of op de afdelingen Geriatrische Revalidatiezorg in gesprek over hun ervaringen. Zo halen zij tips en tops op die besproken worden met het management.
Tijdsinvestering: 1-2 uur per week.

Belangstelling?

Bent u een thuiswonende cliënt van Laverhof of voelt u zich verbonden met hen en wilt u lid worden van deze cliëntenraad, dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat.brot@laverhof.nl.

Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek.

Contact

Bij de medewerkers van HRM kunt u terecht met al uw vragen!

Maaike van Gogh, Karin van Kraaij en Judith de Koning, HRM-adviseurs van Laverhof

Aan het werk in het verpleeghuis

Lees het verhaal van onze medewerker Rianne Vollenberg!

Sam, een dierbare ontmoeting!

Marleen van de Rijdt, woonzorgbegeleider, neemt haar hond Sam mee naar Vijverhof.

Zelfroosteren binnen Laverhof